Certificaten

GMP+ certificering

Er zijn in de binnenvaart meerdere certificaten mogelijk. Omdat wij met droge lading werken en ook voedingsgerelateerde producten, is voor ons de GMP belangrijk.

GMP sstaat voor Good Manufacturing Practice, oftewel een goede manier van produceren. Concreet betekent dit dat in de GMP norm van A tot Z is vastgelegd hoe een product is samengesteld en geproduceerd. 
Voor onze eigen schepen beschikken wij dan ook over een GMP+ certificaat.  

In de GMP is het proces van het product van A tot Z vastgelegd. Dus vanaf hoe een product is samengesteld en geproduceerd tot hoe het het is vervoerd en tot waar. 

De Plus in GMP Plus staat voor de toevoeging van de HACCP norm aan de GMP norm. Deze HACCP norm is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen en vormt daarom een goede aanvulling op de GMP norm. In Nederland wordt deze norm gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van diervoeder te garanderen.

In de Nederlandse vee- en vleessector worden veel controles uitgevoerd. Al deze controles zorgen er voor dat de kwaliteit en veiligheid in de gehele voedselketen blijft gegarandeerd. De GMP Plus norm wordt de laatste jaren dan ook steeds belangrijker, aangezien het voer wat onze dieren binnenkrijgen een belangrijke stap in de voedselketen is. Vervuild of onveilig voer betekent vervuilde en onveilige melk, vlees en eieren.

Onze gehele eigen vloot voldoet aan de GMP criteria en bij elk schip is dan ook een GMP+ certificaat aan boord. 

                             GMP+